Kontakty

Unigaz servis s.r.o
Záběhlická 1916/20
Praha 10 - Záběhlice
106 00

IČ: 25623010
DIČ: CZ25623010

Pracovní dny:
Pondělí - pátek
od 7:30 hod do 16:00 hod
tel.: 272 760 754
fax: 960 272 760 754

Pohotovost pro smluvní partnery:
tel.: 736 754 300
Pondělí-pátek
po 16:00 hod do 20:00 hod
sobota, neděle, svátek
od 8:00 hod do 20:00 hod

kancelar@unigazservis.cz
kominy@unigazservis.cz

počítadlo.abz.cz

Elektrická zařízení

 Druh zařízení

 

 

 Právní předpis ČSN  Název a termín provedení úkonu  Úkon provádí
 Odběrná elektrická zařízení

 

 

 Zákon č. 458/2000Sb., energetický zákon (§28, odst. 2-písm. e, odst. 5-písm. b, a §29 odst. 2-písm. e, odst.3-písm. b) – udržovat společné elektrické zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům

 

Vyhláška ČÚBP č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

 

ČSN 33 1500 Změna Z3:2004 Elektrotechnické předpisy – revize elektrických zařízení (příloha 2)

 

Zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 1 (podle ČSN 33200-3) s el. instalací odpovídající současným požadavkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd.: hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích a ve společných prostorech (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu)

 

Zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 2 (podle ČSN 332000-3) s dřívější el. instalací nevyhovující současným požadavkům na zatížitelnost, průřez středního vodice atd.: hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích a ve společných prostorech (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu)

 

 

Zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD2 (podle ČSN 332000-3) s dřívější el. instalací nevyhovující současným požadavkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd.: vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a holobyty (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu)

 

ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 Elektrické instalace budov – část 6-61: revize – výchozí revize (příloha F) – provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno)

 

Připojení odběrného místa (uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie) je podmíněno provedením výchozí revize odběrného el. zařízení

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelné revize 1x za 5 let

 

 

 

Doporučena lhůta pravidelných revizí 2 roky

 

 

 

Doporučena lhůta pravidelných revizí 1 rok

 

 

Výchozí revize

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revizní technik

 

 

 

 

Revizní technik

 

 

 

 

 

Revizní technik

 

 

 

 

Revizní technik

 

 

 

 

 Elektrická instalace  ČSN 332000-3 Stanovení základních charakteristik – určení vnějších vlivů, určení druhu prostředí  Protokol o určení druhu prostředí  Odborná komise

 

 

 Hromosvody

 

 

 ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem.

Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

 Pravidelné revize 1x za 5 let  Revizní technik