Kontakty

Unigaz servis s.r.o
Záběhlická 1916/20
Praha 10 - Záběhlice
106 00

IČ: 25623010
DIČ: CZ25623010

Pracovní dny:
Pondělí - pátek
od 7:30 hod do 16:00 hod
tel.: 272 760 754
fax: 960 272 760 754

Pohotovost pro smluvní partnery:
tel.: 736 754 300
Pondělí-pátek
po 16:00 hod do 20:00 hod
sobota, neděle, svátek
od 8:00 hod do 20:00 hod

kancelar@unigazservis.cz
kominy@unigazservis.cz

počítadlo.abz.cz

Tlaková zařízení

 Druh zařízení

 

 

 Právní předpis ČSN  Název a termín provedení úkonu  Úkon provádí
 Tlakové nádoby stabilní

Patří sem:

Zvyšovací stanice rozvodů pitné vody (větrníky)

Výměníky horkovodní s teplotou větší než1000 C a parní s tlakem větším než 0,5bar

Expanzomaty ve výměnících a nízkotlakých kotelnách

Hasící přístroje a hasící zařízení jako jsou pojízdné práškové a vyprazdňované tlakem

 

 Vyhláška ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

 

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

  

 

 

 

Provozní revize 1x za rok

 

Vnitřní revize 1x za 5 let

 

Zkouška těsnosti po vnitřní revizi 1x za 5 let

 

Tlaková zkouška 1x za 9 let

  

 

 

 

Revizní technik

 

Revizní technik

 

Revizní technik

 

 

Revizní technik

 

 Nízkotlaké kotelny

Patří sem:

Kotelny s výkonem jednoho kotle nad 50kW nebo součtem všech výkonů kotlů nad 100kW

 

 Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

 

 

Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen:

před uvedením kotelen do provozu,

po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů

při změně druhu paliva

vždy po jednom roce provozu kotelen

u sezónního provozu před zahájením každé sezóny

 

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Příloha k NV, část 12 Nízkotlaká kotelna

 

 Odborná prohlídka – vykonaná podle potřeby v případech 1, 2, 3 a 5

 

Odborná prohlídka 1x za rok v případě 4

 

 

 

 

Odborná prohlídka nejméně 1x za 12 měsíců (není-li v provozním řádu stanoveno jinak)

 Odborně způsobilá osoba

Patří sem:

Tepelný technik

Revizní technik kotlů

Energetik

 

Odborně způsobilá osoba