Kontakty

Unigaz servis s.r.o
Záběhlická 1916/20
Praha 10 - Záběhlice
106 00

IČ: 25623010
DIČ: CZ25623010

Pracovní dny:
Pondělí - pátek
od 7:30 hod do 16:00 hod
tel.: 272 760 754
fax: 960 272 760 754

Pohotovost pro smluvní partnery:
tel.: 736 754 300
Pondělí-pátek
po 16:00 hod do 20:00 hod
sobota, neděle, svátek
od 8:00 hod do 20:00 hod

kancelar@unigazservis.cz
kominy@unigazservis.cz

počítadlo.abz.cz

Požární bezpečnostní zařízení

 Druh zařízení

 

 

 Právní předpis ČSN  Název a termín provedení úkonu  Úkon provádí
 Požárně bezpečnostní zařízení

 

 Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

 

 

 

 

 

 Kontrola provozuschopnosti nejméně 1x za rok (není-li jinými předpisy nebo dokumenty stanovena kratší doba)  Oprávněná osoba

 

 

 

 

 

 

 Zařízení pro zásobování požární vodou  ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

 

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

 

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

 

Odběrní místa požární vody před jejich uvedením do provozu

 

 

Hydrantové systémy

 

 

Suchovody v budovách s výškou „h“ větší než 30m

 

 

  

 

 

 

 

 

Výchozí kontrola a tlaková zkouška

 

Provozní kontrola 1x za rok

 

Provozní kontrola

1x za rok

  

 

 

 

 

 

Dodavatel

 

 

Odborný pracovník

 

 

Odborný pracovník

 

 

 Hasicí přístroje

 

 Vyhláška MV č. 245/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

 

Provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízení

 

 

 

Hasicí přístroje vodní a pěnové

 

 

Ostatní druhy hasicích přístrojů

 

  

 

 

 

 

Kontrola provozuschopnosti nejméně 1x za rok

 

Periodická zkouška

1x za 3 roky

 

Periodická zkouška

1x za 3 roky

 

  

 

 

 

 

Oprávněná osoba

 

 

 

Oprávněná osoba

 

 

Oprávněná osoba

 

 Dodržování předpisů o požární ochraně  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

 

Objekty bez zvýšeného požárního nebezpečím

 

 

 

 

 

Objekty se zvýšeným požárním nebezpečím

 

 

 

Objekty s vysokým požárním nebezpečím

 

 

  

 

 

 

 

Preventivní požární prohlídka nejméně

1x za rok

 

 

 

Preventivní požární prohlídka nejméně

1x za 6 měsíců

 

Preventivní požární prohlídka nejméně

1x za 3 měsíce

 

  

 

 

 

 

Preventista požární ochrany, technik požární ochrany odborně způsobilá osoba

 

dtto

 

 

 

dtto