Kontakty

Unigaz servis s.r.o
Záběhlická 1916/20
Praha 10 - Záběhlice
106 00

IČ: 25623010
DIČ: CZ25623010

Pracovní dny:
Pondělí - pátek
od 7:30 hod do 16:00 hod
tel.: 272 760 754
fax: 960 272 760 754

Pohotovost pro smluvní partnery:
tel.: 736 754 300
Pondělí-pátek
po 16:00 hod do 20:00 hod
sobota, neděle, svátek
od 8:00 hod do 20:00 hod

kancelar@unigazservis.cz
kominy@unigazservis.cz

počítadlo.abz.cz

Plynová zařízení

Druh zařízení Právní předpis ČSN Název a termín provedení úkonu Úkon provádí
Domovní rozvody plynu včetně regulátorů ze STL na NTL Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení    
  §3 Kontrola zařízení Kontrola zařízení 1x za rok Pověřený pracovník
  §6 Výchozí revize Výchozí revize před uvedením zařízení do provozu Revizní technik dodavatele
  §7 Provozní revize Provozní revize 1x za 3 roky Revizní technik
  Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti    
  ČSN 38 6405 Plynová zařízení, zásady pro provádění kontrol, revizí a pro zpracování místního provozního řádu
Část III Provádění kontrol a revizí
   
  ČSN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ‹= 5 bar – Provozní požadavky Revize 1x za 3 roky Revizní technik
Plynové spotřebiče Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
§1 odst. 2 Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení pro: g) spotřebu plynů spalováním
Revize 1x za 3 roky Revizní technik
  §1 odst. 3 Za zařízení uvedená v odstavci 2 se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení