Kontakty

Unigaz servis s.r.o
Záběhlická 1916/20
Praha 10 - Záběhlice
106 00

IČ: 25623010
DIČ: CZ25623010

Pracovní dny:
Pondělí - pátek
od 7:30 hod do 16:00 hod
tel.: 272 760 754
fax: 960 272 760 754

Pohotovost pro smluvní partnery:
tel.: 736 754 300
Pondělí-pátek
po 16:00 hod do 20:00 hod
sobota, neděle, svátek
od 8:00 hod do 20:00 hod

kancelar@unigazservis.cz
kominy@unigazservis.cz

počítadlo.abz.cz

Provoz tepelných zdrojů

Další nosnou činností je komplexní zajištění provozu topných systémů a kotelen za měsíční paušální poplatek, popř. trvalé zajištění provozní údržby a garanci rychlých oprav příp. havárií v kotelnách. Tyto služby jsou velmi žádány především v objektech s velkou náročností na 100% bezporuchovost systému a byl úspěšně aplikován např., v kotelně HYDROPROJEKT a.s., v areálu léčebny Škvorec, v kotelně Plaveckého stadionu Podolí a v celém komplexu kotelen v areálu Pražských služeb.